Posjetite nas u ESCRS, 7. - 10. oktobar 2017, Lisabon, Portugal


COCBKAZTW5HFUV0HW@@N12A.png
Štand broj: P248, Paviljon2


Dobrodošli posetite nas za najnovije Portable Fundus fotoaparate, digitalne lampe za rezanje i HD video snimanja za operaciju ...