Nove oči nagrađen kao "Budućih zvijezda 2016"Novim očima pruža medicinske ustanove sa digitalnim rješenjima kao prijenosni fundus kamera, bežični HD kirurški video program, medićAl informatizacijarješenjai sl.


Sprihodi od 164 milijuna Yuana, neto dobit od 40 milijuna yuanin 2015, nove oči je nagrađen kao "Budućnost zvijezda 2016" NEEQ BUDUĆNOST ZVIJEZDA BILLBOARD 2016.