Sam - stanice u Dimljiv Budistička bolnica
Dimljiv Budistička bolnicaJa - kolodvor